czwartek 29.06.2023

PFA – Psychological First Aid

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” informuje o przeprowadzeniu szkolenia „Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Sporcie”, które odbyło się w dniach 12 maja w Kędzierzynie -Koźlu i 19 maja 2023 roku  w Opolu. Inicjatywa powstała w wyniku współpracy Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego z World Health Organization (WHO) oraz Olympic Refuge Foundation (ORF).

Szkolenie było skierowane przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy prowadzą w szkołach Program Szkolny Klub Sportowy SKS. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w narzędzia i umiejętności niezbędne do tworzenia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia uczniów dotkniętych skutkami kryzysów i niekorzystnych zdarzeń, takich jak przesiedlenie, przemoc czy ubóstwo. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę stworzenia bezpiecznej przestrzeni, która wspiera zdrowie psychiczne młodych ludzi, powrót do zdrowia oraz dobre samopoczucie psychospołeczne.

Podczas szkolenia skupiano się na różnych technikach i metodach, które mogą być stosowane w praktyce. Wiedza była przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały, aby uczestnicy mogli łatwo przyswoić materiał i bezpośrednio go wykorzystać w swojej pracy.

Jako organizatorzy, jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom szkolenia za ich zaangażowanie i aktywny udział. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności będą niezwykle cenne w codziennej pracy z uczniami.

Chcielibyśmy również podziękować naszym prelegentom oraz osobom zaangażowanym w organizację szkolenia za ich profesjonalizm i wkład w sukces tego wydarzenia.

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole